Lào Cai

3 Ngày 2 Đêm (KH thứ 7 hàng tuần)

SAPA – Bức tranh của núi rừng Tây Bắc

3.250.000 VNĐ
3 Ngày 2 Đêm (KH thứ 6 hàng tuần)

Tour khám phá SAPA: HÀM RỒNG – FANSIPAN- BẢN CÁT CÁT – CHỢ BẮC HÀ

3.320.000 VNĐ
2 Ngày 3 Đêm (KH hàng ngày)

Dấu ấn SAPA

2.420.000 VNĐ
3 Ngày 2 Đêm (KH hàng ngày)

Cổng trời SAPA – FANSIPAN

2.870.000 VNĐ
2 Ngày 1 Đêm (KH hàng ngày)

Khám phá Bản CÁT CÁT- Đỉnh FANSIPAN

2.270.000 VNĐ
2 Ngày 1 Đêm (KH hàng ngày)

Chinh phục đỉnh FANSIPAN – Núi HÀM RỒNG

2.250.000 VNĐ
2 Ngày 1 Đêm (KH hàng ngày)

Du lịch SAPA – HÀM RỒNG – BẢN CÁT CÁT

1.500.000 VNĐ