Tour trong nước

1 Ngày ( KH CN hàng tuần)

VŨNG TÀU – Biển xanh vẫy gọi

249.000 VNĐ
2 Ngày 2 Đêm

Tour Thành Phố Ngàn Hoa

2.590.000 VNĐ
1 Ngày (KH CN hàng tuần)

Du lịch miền sông nước TIỀN GIANG – BẾN TRE

249.000 VNĐ
1 Ngày ( KH Chủ nhật hàng tuần)

Núi BÀ ĐEN – Tòa Thánh TÂY NINH – Chùa GÒ KÉN

249.000 VNĐ
2 Ngày 2 Đêm

ĐÀ LẠT – Lạc Vào Xứ Sở Ngàn Hoa

1.090.000 VNĐ
1 ngày (KH chủ nhật hàng tuần)

Làng hoa SA ĐÉC – KDL Happy Land Hùng Thy

249.000 VNĐ