Tây Ninh

1 Ngày ( KH Chủ nhật hàng tuần)

Núi BÀ ĐEN – Tòa Thánh TÂY NINH – Chùa GÒ KÉN

249.000 VNĐ